Sju dager på Krim (Ny Tid)

Kilde: Ny Tid

"Sju dager på Krim" av Hendrik Weber og Mette Rosenlund ble publisert i NyTid etter deres første reise til Krim i 2016:
....

I oktober i fjor fikk vi mulighet til å reise sammen med en tysk delegasjon til Krimhalvøya. Til sammen var vi 13 deltakere bestående av forretningsfolk, politikere og lederen av en kulturforening.

...

Motivasjonen for å bli med på denne turen - som Ukraina ser på som ulovlig opphold på deres territorium - er følgende tre spørsmål som vi ville ha svar på: 1) Blir vi i Norge informert på en objektiv måte? 2) Hvorfor har over 90 prosent stemt for en gjenforening med Russland? 3) Blir minoriteter undertrykt eller forfulgt, slik det rapporteres om i flere medier?

...

Vi besøkte Eupatoria, og dagen etter, det kulturelle sentrum for krimtatarene i Bakhchisaray fikk vi mulighet til å snakke med vanlige folk ... Tilbakemeldingen fra de fleste av disse var at de var fornøyde med Krims gjenforening med Russland. Krimtatarene var glade for at den russiske føderasjonen stilte med pengemidler til rehabilitering av gamle bygninger, og at et nytt program gir jord til alle tatarer som vender tilbake etter å ha blitt fordrevet under Stalin.

...

Folket på Krim har stemt med et overveldende flertall for en innlemmelse i den russiske føderasjonen på grunn av deres følelser for og sterke bånd til Russland. Stoltheten og gleden over et russisk reisepass og et ditto bilnummer er stor og synlig overalt.


https://www.nytid.no/sju-dager-pa-krim/