Sanksjonen mot Krim

11/10/2017

Mons Lie - Klassekampen

"Jeg har i mange år deltatt i Barentssamarbeidet, dette fredsprojektet som kom i stand ved Kirkeneserklæringen av 1993. Kontrasten mellom fredsånden i dette samarbeidet og den negative holdning norske myndigheter har til Krims valg om å slutte seg til Russland, er stor."

...

"Under vårt opphold [på Krim] så vi ingen soldater eller militære kjøretøy, og det hele stemte dårlig med bildet av et okkupert land. Vi opplevde hvor sterk er Krim knyttet til Russland, som de var en del av fra 1783 og til de, uten å bli spurt, ble gitt bort til Ukraina i 1954."

...

"Folkeavstemningen på Krim 16.mars 2014, gikk fredelig for seg, slik den gjorde i Norge i 1905. Deltakelsen var på 83.1%, og 96.77% stemte for løsrivelse fra Ukraina."

...

"Valget på Krim er fordømt av norske myndigheter i den grad at vi har iverksatt en boikott som savner sidestykke i norsk historie. Vi annerkjenner ikke Krims pass, pengerøverføringer er umulig, all handel og organiserte turer forbudt. Dette står i kontrast til den ånd som ligger til grunn i Barentssamarbeidet. Det å underkjenne passene til 2.5 millioner mennesker, står også i grell kontrast til det Fridtjof Nansen i sin tid gjorde, som vi er stolte av."

....

" NATO trenger en fiende for å få folk med på å øke utgiftene til militæralliansen. De er allerede over ti ganger Russlands forsvarutgifter. USA har utplassert atomvåpen i fem europeiske land, mens Russland har trukket sine tilbake fra Ukraina."

...

"Etter hjemkost er jeg blitt gjort oppmerksom på at jeg med navn, bilde, addresse og telefonnummer står på Ukrainas liste over terrorister."

Mons Lie - Folkediplomati Norge - Krim
Mons Lie - Folkediplomati Norge - Krim