Reisebrev fra St Petersburg

Åse Vig Berget

Alle disse reisebrev fra Russland, er de iferd med å danne en genre? Liksom reisebrev på 1700-tallet i opplysningstiden, da det ble ansett som ledd i dannelse å være opplyst, bereist? Vi valgte altså å legge vår dannelsesreise til St Petersburg. Peter den stores by, som han i 1703 grunnla helt vest i det store riket, med ønske om fellesskap med Europa. Derav det ene hodet på dobbeltørnen som vender mot vest. Vi valgte å komme ham i møte, gjøre oss kjent med hans by, hans folk...