Reisebrev fra Krim - ett år etter

11/09/2017

Aase Vig Berget - NyTid

Var med på den 2017 Krim reisen sammen med andre medlem av Folkediplomati Norge og forteller om sinе opplevelser til "Ny tid":

"Vi gleder oss med befolkningen på Krim over at det dystre bildet som blir fremstilt i vestlige medier ikke stemmer med virkeligheten."

"I begynnelsen av okt. drog vi avgårde, på tross av dystre advarsler om at Krim lå i en krigssone (UD), og med beklagelse av vår utenriksminister i nyhetene på TV2 <...> Etter en uke på Krim - tre døgn på Jalta og tre døgn i Simferopol - er vi tilbake i god behold, uten å ha støtt på en eneste soldat. Folkelivet fortonet seg helt vanlig der vi ferdes."

...

"Ingen vi møtte på Krim ga uttrykk for misnøye med landets styre, eller gjenforeningen med Russland. Tonen var snarere lettelse over å ha unnsluppet det traumatiske forholdet til Ukraina."

...

"Men når det gjelder de problemer vestlige sanksjoner skaper for vanlige folk, så vekker det forargelse - det er ingen forståelse for hensikten med dem. <...> Vi kom i snakk med folk. De hevder at hvis de finner støtte i tilknytningen til Den russiske føderasjon, så er dette deres valg og intet brudd på folkeretten. Og de undres over hvorfor dette er et problem for oss i Vesten når det ikke er noe problem for dem."

...

"Påstander om klanderverdige forhold på Krim blir stadig avkreftet - gang på gang. Men hva hjelper dét? Ønsker folk egentlig å vite? <...> Krim blir brukt og holdt som gissel for å begrunne vår fiendtlighet og opprustning mot grensen til vår nabo. Derfor må vi bare fortsette med å reise til Krim! Vi blir tatt vel imot."

Aase Vig Berget - Folkediplomati Norge
Aase Vig Berget - Folkediplomati Norge