Medias rolle i Ukrainakonflikten

Ole Ø. Kvalheim

"Hvorfor får vi i Norge bare en ukritisk, ensidig fremstilling av konflikten, - når resten av verden får en mye mer nyansert fremstilling?" - spør Ole i sin rapport

"La oss sammenligne noen tall: Norges PST sier at det finnes 150 norske statsborgere i IS i Syria og Irak. Befolkningen i Russland er nesten 30 ganger større enn i Norge. 150 x 30 = 4500. Sammenlignet med Norge, ville det være tilsvarende naturlig med 4500 russiske fremmedkrigere i øst-Ukraina. Dette tallet er i midlertid langt høyere enn noe bekreftet tall om russiske statsborgere blant separatistene i Luhansk og Donetsk. De som snakker om «russisk invasjon i Ukraina», vet antagelig ikke hva de snakker om."