Krim - Russland eller Ukraina ?

Gunnar Nerdrum, pensjonert h.r.advokat, skriver i rapporten:

"Krims stilling har vært tema for mange innlegg i avisa i det siste. Mons Lie har slått til lyd for at vi burde avblåse sanksjonene mot Russland, akseptere tingenes tilstand og få et mer normalt forhold til vårstore nabo. - Stein Ørnhøi har sagt det samme i en bredt anlagt artikkel.

Ikke alle har vært enige med dem. Påstanden er at Russland har krenket folkeretten, overtatt Krim og Sevastopol og derfor må svi for dette.

Men det er ikke så enkelt. For det første er det slett ikke klart hva folkeretten egentlig sier. Og dessuten blir saken mer komplisert når den betraktes nærmere.

Jeg har som jurist sett på de respektive grunnlover for Ukraina og Krim samt en del materiale forøvrig."

Gunnar også skriver:

"Men bør vi ikke sammenlikne litt med oss selv, - Norge i 1905? Det er nå alminnelig meningat de juridiske argumentene som våre selvstendighetsmenn fremsatte dengang, ikke var holdbare. Men folket stemte «ja» til selvstendighet samme sommer, med hele 99.95 %!

Samtidig er jo folkesuvereniteten den grunnleggende øverste norm i folkeretten. Dette kom på prøve i saken om Kosovo. Kosovo var en del av Serbia, men det albanske flertall av befolkningenhadde stemt for selvstendighet. Spørsmålet var oppe i FN, som forela saken for Den internasjonaledomstol i Haag. Det var en «stor» sak, og mange stater hadde synspunkter som det er redegjort for iomtalen av saken. - Men ved domstolens endelige vedtak av 22.07.2010 ble det med 10 mot 4stemmer uttalt at erklæringen om uavhengighet for Kosovo ikke strider mot folkeretten"