Krig og Fred

Hendrik Weber - Markus Berget

Vår medlem Markus Berget var foredragsholder på arrangementet fra partiet Rødt i Porsgrunn og  fagorganiserte i i Grenland "Krig og Fred" den 04. april 2019 


KRIG OG FRED er tema for kvelden.

Desto mer aktuelt er dette nå som USA og Russland er iferd med å trekke seg fra INF-avtalen. Og alle fire innledere her er kommet i fredens tjeneste for å forhindre krig. Jeg er her fra Folkediplomati Norge, nylig utgått fra organisasjoner i bl.a. Belgia, Nederland og Tyskland. Opplevelsen av frustrasjon overfor landets myndigheter og manglende handlekraft i en utrygg verden har drevet vanlige folk til å engasjere seg. Vi ønsker altså å arbeide for fred og dialog mellom Norge og Russland. Dere finner oss på vår nettside (www.folkediplomati.com)

Så, hva går vår virksomhet ut på?

Hovedsakelig på to fronter:

Å skaffe informasjon om hendelser, hva som virkelig skjer/har skjedd - der media og tidvis myndigheter opererer med desinformasjon og slik virker konfliktskapende. Vi skal utdype dette etterhvert. Det andre er å utvikle kjennskap til Russland - et ukjent land for oss i vesten. Søke venner der, ettersom mistro og fordommer jo råder.

Så enkelt. Og hvordan går vi frem?

Vi reiser til Russland, til Krim. Akkurat dette ble forresten ikke helt enkelt, grunnet fiende-stemplet og sanksjoner etter Krim-saken i 2014. For, da vi i oktober 2017 gjorde oss klar, ble vi frarådet av UD å dra inn i "en krigssone". Men vi klarte det, fordi vi måtte. Hvorfor det? Jo, vi merket skyggen av en ny kald krig nærme seg over verden - og begrunnet på en anklage som vi ikke trodde på. Vi var vitne til at et fiendebilde av Russland som trussel for vår sikkerhet ble manet frem av media, av uttalelser fra NATO i stormakters tjeneste. Og Krim-affæren ble selve legitimeringen for opprustning, for å tillegge Russland aggressive hensikter. Så, vi måtte dit selv. Hva fant vi der? Et kuet og militært kontrollert område? Vi fant ikke en soldat. Vi kunne ferdes hvor vi ønsket, blant folk som drev med sitt, slik som her hos oss. Vi ønsket å vite hva som skjedde de dramatiske februar-døgn i 2014, om hendelsene som førte til løsrivelse fra Ukraina, til gjenforening med Russland via referendum den 18.mars - 5 år siden. Og det fikk vi. Vi ble invitert til Parlamentet i Simferopol. Der møtte vi folk som selv hadde vært i sentrum av hendelsene. I denne boken fører Vladimir Konstantinov oss fra døgn til døgn, dokumentert med bilder. Og det kommer frem at befolkningen selv stod for prosessen. Invadert av Russland? Meningsløst. Men vi kan ikke gå nærmere inn på alt det nå. Gå til vår nettside.

I fredens tjeneste er som nevnt informasjon om faktiske forhold av vital betydning. Den kan undergrave krig ved å gjøre dets begrunnelse ugyldig. Og hvor lenge kan Stoltenberg gjenta formuleringen om "annektering .." Låter mer hult for hver gang. Men NATO må ha en fiende for å eksistere, likeledes våpenindustrien. Og fiksjonen lever sitt eget liv. Krigshissing innfører sanksjoner fulgt av trusler. Våre venner på Krim lever isolert. Norge praktiserer streng visum-nekt. Til vårt møte nå i Litteraturhuset i Oslo hadde vi invitert Erwin Musaev, fra TV Millet for tatarer på Krim. Han ble nektet visum hit, men tilstede på storskjerm via skype. Svarte på spørsmål fra salen. Møtet ble forresten vellykket. Over 100 tilstede. Peter Ørebech, prof. i rettsvitenskap ga en analyse av Krim og folkeretten. (Se nettsiden)

Jeg håper dette har gitt dere et inntrykk av vår virksomhet i Folkediplomati Norge. Og jeg er åpen for spørsmål fra salen.