Kan legitimere russisk okkupasjon (VG)

KIlde: TV2

TV2 snakket med Utenriksdepartementet:

...

"Vi har klare reiseråd som fraråder alle reiser til Krim og er ikke kjent med at det har vært mange reiser av denne typen, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Marit Berger Røssland. <...> UD mener det både er farlig og moralsk galt av nordmenn å reise til et slikt sted."

Og med den ukrainske ambassaden:
"[Hendrik og Mette] risikerer å bli siktet for grensekrenkelse og manglende respekt for Ukrainas suverenitet, noe som har en strafferamme på fem år, får TV 2 opplyst "

Og med Hendrik og Mette:

"«folkediplomatene» fra Radøy og deres reisefølge har ikke tenkt å la seg stoppe, verken av trusler om fengsel eller kritikk fra UD.

- Vi ønsker å skape dialog mellom vanlige folk. Mellom Norge og Russland og vise at det fins prosjekter der man kan samarbeide, innen idrett, forretningsliv og kultur, sier Weber. <...>
- Det er veldig trist at vi i Norge skaper et bilde av at russerne er et folk man ikke kan stole på og som delvis er farlig, sier Hendrik Weber. "


https://www.tv2.no/a/9335968/