Jens Stoltenberg må gå av som NATO-sjef øyelikkelig !

Stein Krosby - VG kommentar Han er en direkte fare for Norge og svikter NATO. Det er uhørt at NATOs generalsekretær resolutt tar parti i en konflikt UTENFOR NATO. Da er det ikke en sikkerhetsallianse, som alltid er strengt opptatt av sitt og sitt område, men en kampanjeorganisasjon