Hva driver vi med ?

07/05/2015

Ole Kvalheim, Fylkesleder i Møre og Romsdal "Nei til EU" skriver i sin rapport:

Hans-Wilhelm Steinfeldts reportasje om valget på Krim, - var ren feilinformasjon om et «valg under russiske våpen». Det som ikke kom frem i norske medier, men som Russland faktisk gjorde (og som mange nå derklar over), var å bruke sine stående styrker på Krim til å omringe alle Ukrainas militærforlegninger, og hindret effektivt ukrainske styrker i å stoppe valget. Personell fikk gå ut og in som de ville (inklusiv TV2s reportasjeteam fra Norge), men ingen våpen eller kjøretøy fikk slippe ut av forlegningene. Ingen soldater, - russiske eller ukrainske, - var å se i nærheten av stemmelokalene.

...

Det som foregår i øst-Ukraina i dag, er selvfølgelig en ren borgerkrig, med ukrainere som dreper ukrainere. Hvor EU og Norges regjering har tatt parti med den ene siden, - og mot de som ønsker selvstyre. Følger vi professor Ørebechs vurdering, - så er vi vel da, - sammen med EU, - med på å bryte folkeretten for disse menneskene? Det er jo ingen som er i tvil om at store deler av øst-Ukraina ønsker sin selvstendighet. Når skal Norge vise at vi er et selvstendig land, som fortsatt ikke er medlem av EU?