Foreningen Folkediplomati Norge har igjen besøkt Krim: Etterlyser fred, ikke mer krigsstemning (The Herland Report)

Kilde: The Herland Report

The Herland Report publiserte en artikkel samt et intervju med Hendrik Weber der han forteller om den siste reisen til Krim og store opplevelser.

Herland Rapporten: Når mennesker ønsker å bidra til øket forståelse mellom grupper, med den hensikt at verden kan bli et mer fredelig sted, applauderer vi. Er det noe vi trenger mer av, så er mindre krigshissing, færre ensidige mediefortellinger og mer fred mellom folkegrupper, - mellom "oss" og "de andre".

Det er nettopp her at man finner ut at det er helt vanlige folk på "begge sider" i en konflikt, og at konflikten ofte er drevet av helt andre geopolitiske agendaer - som ofte handler om eliters ønske om kontroll av olje og gass - ofte på tvers av hva folket i den gjeldende regionen egentlig ønsker. Det er et betydelig spørsmål hvorfor mennesker som ønsker å bidra til fred mellom folkeslag utsettes for massive angrep i media.


https://www.hannenabintuherland.com/otherregions/foreningen-folkediplomati-norge-har-igjen-besokt-krim-etterlyser-fred-ikke-mer-krigsstemning-the-herland-report/