Folkeretten og Krim

Peter Ørebech, Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, diskuterer folkeretten i forhold til hendelser i Krim i 2014:

"Det er folkesuvereniteten som er øverste prinsipp i folkeretten, se f.eks. FN-pakten artikkel 73."

...

"Det var ingen tvil om hva russere, tartarer og ukrainere på Krim ville, med 80% oppmøte, valgte 95,5 % si ja til en tilbakeføring til Russland.... Dette er rettsriktig, ikke folkerettsstridig..."

...

"Som Norgeshistorien har vist: Statstilhørighet kan skje ved traktater, men ikke «over hodet på folket». Det var dette prinsipp som ble lagt til grunn da Sverige overtok Norge fra Danmark. Danskekongen hadde ingen makt til selv gjennom traktat, å overføre Norge til Sverige, slik en først prøvde seg på. "

...

" Den internasjonale domstol i Haag <...> konkluderte <...> at uavhengighetserklæringen [for Kosovo] av 17. februar 2008 derfor ikke var i strid med folkeretten (se dommen avsnitt 80, 84 og 122). I trå med dette; Krimbefolkningens entydige og overbevisende valg av tilhørighet er avgjørende. Folket valgte Russland og ikke Ukraina som moderland. Dette er folkerettslig korrekt. "