Fakta om Krims folkeavstemning for å bli tilbakeført til Russland som egen republikk

11/21/2018

Stein Krosby - VG Verdens Gang

FAKTA OM KRIMS FOLKEAVSTEMNING FOR Å BLI TILBAKEFØRT TIL RUSSLAND SOM EGEN REPUBLIKK.

Det er et historisk faktum at Krim ikke ble annektert eller okkupert av Russland, selv om det bor nesten bare russere der, og selv om Krim var en del av Russland i veldig mange år.

Republikken Krim, som har egne folkevalgte myndigheter, avholdt hele 2 folkeavstemninger (uten den minste innblanding fra Russland):

  1. En folkeavstemning for alle bosatte i republikken Krim: Vi du at republikken Krim skal bli en fri og selvstendig stat? Et overveldende flertall svarte ja. Dermed ble Krim en fri og uavhengig stat.

  2. Senere avholdt den nå frie og selvstendige stat Krim en helt ny folkeavstemning: Vil du at den frie og selvstendige staten Krim skal bli en republikk i Den russiske føderasjon (Russland)? Et overveldende flertall av innbyggere i den frie staten Krim svarte ja. Så godtok nasjonalforsamlingen i Russland folkeavstemningsresultatets overveldende anmodning til Russland om å gjenoppta den gamle russiske republikken Krim på nytt, slik det var i uendelig mange år før.

Dette er perfekt folkerettslig gyldig, langt mer enn dannelsen av Kosovo som ikke- tilsluttet republikk til null gyldig land, men som et ran fra det lovlige landet Serbia til fri stat mot folkeretten. De som støtter Kosovo, burde i det minste støtte Krims valg og ikke usaklig kalle det Russlands annektering, en påstand som er falsk.

Dermed faller hele grunnlaget for sanksjoner mot Russland bort.

Russland ville ha brutt Krims folkevilje, om de ikke hadde respektert folkeviljen uttrykt i 2 folkeavstemninger. Russland hadde ikke noe valg, de fortjener verdens honnør for fredelig overføring av folkeviljens beslutning i Krim.

Det er ikke Norge som skal dirigere folkeviljen i Krim, det skal de gjøre selv.

Norges store sønn Thorvald Stoltenberg (far til nåværende NATO ́s Generalsekretær) ble nylig begravet. Han var Norges største motstander av sanksjonene mot Russland.

Stein Krosby