Er NUPI en forskningsinstitusjon ?

12/08/2017

Astor Reigstad - Klassekampen

Astor var sammen med flere andre medlemmer av Folkediplomati Norge, på NUPI sin Russland-konferanse i Oslo i desember 2017.

"Tittelen tyder på at fenomenet Russland skulle belyses fra flere sider, men ingen av de ti foredragsholderne eller tre ordstyrerne hadde noe positivt å si om russisk politikk. Uansett hva man mener om Putins Russland, burde vel NUPI, som påberoper seg å være en vitenskapelig institusjon, ha greid å finne en person blant tretten som kunne formidle det offisielle russiske synet på en del av de problemstillinger..."