Boligpolitikk i Russland

04/15/2021

Klassekampen av Janna Johnesen

Den norske utgaven av Le Mone diplomatique skriver i April-nummeret om russisk boligpolitikk. Beskrivelsen virker negativ og gir ikke kontekst. Jeg er født i Russland og eier en leilighet i Sankt Petersburg, men bor delvis i Norge. Derfor har jeg litt greie på likheter og forskjeller.

Artikkelen skriver at 2910 boligbygg ikke er ferdigstilt som planlagt. 200.000 personer har betalt innskudd, men har ikke fått flytte inn i ny leilighet. Russland har 146 millioner innbyggere. Følgelig er 1, 5 promille av befolkningen berørt. Ifølge en ny lov er alle rettigheter til de som investerte i nybygg beskyttet. Det ble utviklet støtteordninger som trådte i kraft fra 2019.

I Sovjetunionen var leilighet en rettighet, og beboeren betalte intet. Ved oppløsningen av Sovjetunionen, ble leilighetene overført gratis til beboerne. Disse kan så omsettes til markedspris, som er flere tiganger lavere enn i Norge.

Kun 9 prosent av befolkningen i Russland har boliglån, og for dem går i gjennomsnitt 27 prosent av månedsinntekten til å betjene lånet. I Russland eier nemlig 87 prosent av befolkningen sin egen bolig - de fleste uten boliglån. I Norge eier 77 prosent egen bolig, men har store lån. I Russland har man derfor meget lave boutgifter, mens de er høye i Norge.

Ovenstående gir ikke hele bildet.

Inntektsskatten på lønn er 13 prosent i Russland. I Norge er den 25 til 50 prosent.

De nasjonale fattigdomsgrensene er forskjellige fra land til land. 12,3 prosent av russere og 11,2 prosent av nordmenn lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Siden 2000 har antall fattige i Russland gått ned 2,3 ganger.

Det er ikke umulig å endre bolig- og sosialpolitikk i Norge. Kanskje kan vi lære av Russland?