Bedre i Russland enn i Norge

02/06/2020

Klassekampen - Janna Johnsen

Norske journalister påstår at massemedia i Russland blir kontrollert og sensurert av "tyranniske" Putin. De vet åpenbart lite om hvordan...