Alternativ Krim-historie

Kilde: Ny Tid. Dato: 10.11.2017

Ane Hoel, cand. philol., i sin artikkel i Ny Tid omtaler en bok av Vladimir Konstantinov "To Go One's Own Way".

Boken er en personlig og åpenhjertig politisk thriller fra Krims indre liv under landets skjebnedager - rikt illustrert og med sentrale avtaler i opptrykk.

...

Krim hadde vært russisk i nesten 200 år da ukraineren Nikita Khrusjtsjov i 1954 overførte halvøya til Ukraina - over hodet på folket.

Om hendelsene i februar 2014:

Politifolk fra Krim forsvarte konstitusjonen på Maidanplassen - tre av dem med livet. Den 20. februar ble en busskolonne med folk fra Krim som hadde vært i Kiev for å forsvare konstitusjonen, angrepet av bevæpnede opprørere. Alle ble kommandert ut av bussene og mishandlet på det groveste.

...

Statskuppet og presidentens flukt betydde slutten på det Ukraina som ble utformet ved Sovjetunionens oppløsning i 1991, skriver Konstantinov. De som hadde grepet makten la ikke skjul på sine hensikter, skriver han videre: «Moskovittene skulle henges. Republikken [Krim] skulle likvideres. Alt dette ble uttalt offentlig. De ville ødelegge oss.

Om sanksjoner:

Folket på Krim unngikk et blodbad. De er stolte over valget de gjennomførte. De forstår ikke Vestens reaksjon. Russerne er et historiebevisst folk. Sårene etter den andre verdenskrig angår alle. Å flørte med nazismen er ikke noe for russere flest. Det er dét vestlige politikere ikke vil akseptere når man påfører landet disse vanvittige sanksjonene.

Hva vil det norske folk si den dagen en norsk regjering, med støtte utenfra, får det for seg å reise en statue av Quisling?

...

"Om folk på Krim hadde noen som helst illusjoner om Vestens objektivitet, så mistet de dem den dagen sanksjonene ble innført"


https://www.nytid.no/alternativ-krim-historie/