ARTIKLER / DOWNLOAD

Her finner du artikler som vi har skrevet og annen interessant informasjon som PDF download

Mette Rosenlund - FB siden til den Russiske ambassaden i Norge Reisebrev fra "Folkediplomati Norge" sin 3. delegasjonsreise til Krim...

Mons Lie - Aftenposten Norge iverksette sanksjoner mot Krim som savner sidestykke. Vi anerkjenner ikke deres pass, pengeoverføring er forbudt og reise ...

Ole Bjerke - Gudbrandsdølen Dagningen og Lillehammer Byavis Frå 30.09. - 06.10. 2018 var eg ein av ei gruppe på ni som var på Krim. Eg reiste saman med nokre venner og medlemmer av den vesle organisasjonen Folkediplomati Norge....

Peter Ørebech - Foredrag Folkerettens regler om minoriteters rett til å tre ut av eksisterende statsdannelse, med særlig med henblikk på «anneksjonen» av Krim

Mons Lie - Foredrag Som kirurg deltok jeg i Barentssamarbeidet, først som ansatt på Universitetssykehuset i Tromsø og senere på Ullevål sykehus.

Hendrik Weber - Steigan.no I midten av februar 2018 fikk vi muligheten til å besøke Folkerepublikken Donetsk. Der snakket vi med vanlige folk og hørte deres historier. Vi besøkte blant annet en skole, et sykehus og et barnehjem....

Stein Krosby Tidligere toppidrettsutøver, Stein Krosby, er medlem av Folkediplomati Norge. Han presenterer her sitt syn på situasjonen i Ukraina og på Krim fra 2014 frem til i dag.

Astor Reigstad - Klassekampen Det er tydelig at Katarina Pedersen har lest seg grundig opp om Russland på Kasparov.ru. I likhet med sjakkspilleren med samme navn har hun...

Ole Ø. Kvalheim, "Hvorfor får vi i Norge bare en ukritisk, ensidig fremstilling av konflikten, - når resten av verden får en mye mer nyansert fremstilling?" - spør Ole i sin rapport.

Astor Reigstad - Klassekampen Astor var sammen med flere andre medlemmer av Folkediplomati Norge, på NUPI sin Russland-konferanse i Oslo i desember 2017.

Kirsten Engelstad - Aftenposten Krim-konflikten er mer kompleks enn i vår ensidige vestlige fremstilling. Utsettes også vi for propaganda? ...

Ane Hoel - NyTid Sanksjonene Vesten har igangsatt overfor Russland og Krim, kom som en overraskelse på Vladimir Konstantinov. Det var «som om en misunnelig nabo, som du likevel har betraktet som et noenlunde normalt menneske, hadde fått greie på at du feiret en begivenhet i hjemmet ditt, og av all kraft begynte å denge løs på varmeanlegget og...

Mons Lie - Klassekampen "Jeg har i mange år deltatt i Barentssamarbeidet, dette fredsprojektet som kom i stand ved Kirkeneserklæringen av 1993. Kontrasten mellom fredsånden i dette samarbeidet og den negative holdning norske myndigheter har til Krims valg om å slutte seg til Russland, er stor."

Aase Vig Berget - NyTid Var med på den 2017 Krim reisen sammen med andre medlem av Folkediplomati Norge og forteller om sinе opplevelser til "Ny tid":

Mons Lie - Klassekampen Jeg har nettopp returnert fra en tur til Krim, arrangert av "Folkediplomatiet"

Peter Ørebech, Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, diskuterer folkeretten i forhold til hendelser i Krim i 2014: