ABOUT US

  • Folkediplomati Norge er en uavhengig og tverrpolitisk forening. Vi skal arbeide for fred og dialog mellom Norge og Russland. Målet er å bli bedre kjent med våre russiske naboer og dermed bygge ned fordommer.

  • Folkediplomati Norge skal fremme dialog mellom private personer, foreninger, kulturelle organisasjoner, politiske partier, bedrifter og kommuner.

  • Folkediplomati Norge vil organisere reiser til Russland, samt ta initiativet til møter, foredrag og seminarer om politiske, sosiale eller økonomiske temaer.

    Hvorfor gjør vi dette ?

    Vi ønsker å skape mer offentlighet om den negative og ensidige vinklingen i norske media i alt som har med Russland å gjøre. Mange tror på fremstillingene i media, og det skaper frykt og mistenksomhet ovenfor Russland og den russiske befolkning. Selv om vi hver for oss kunne engasjere oss på egen hånd, for å bedre bilaterale forhold mellom Norge og Russland, kan en forening som «Folkediplomati Norge» skape et fellesskap om innsatsen, og gjøre den mer effektiv og organisert. Navnet «Folkediplomati» er ikke vår idé alene. En slik forening finnes allerede i Belgia og Tyskland, og er planlagt i flere andre land.  

    Foreningen Folkediplomati Norge er registrert i Brønnøysundregisteret som idelle organisasjon             Orga.Nr.: 919 444 622

Folkediplomati Norge - Simferopol
Folkediplomati Norge - Simferopol


Interesting Links

https://norway.mid.ru/en/   Embassy of the Russian Federation in Norway

https://www.mid.ru/en/main_en   Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

https://www.ppcrimea.ru   Representative of the Republic of Crimea to the President of the Russian Federation

https://www.most.life   official website of the Crimean bridge

https://crimea.gov.ru   Government of the Republic of Crimea

https://mid-dnr.su/en/   Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People´s Republik

https://www.iafc-forum.com   International Association Friends of Crimea