Folkediplomati Norge er en uavhengig og tverrpolitisk forening.
Vi skal jobbe for fred og dialog mellom Norge og Russland.


De siste publiseringer:


Ministerrådet fra den russiske republikken Krim, Sergey Askyonov har i sin forordning fra 26. novemer 2018 tildelt diplomer og utmerkelser til medlemmer av Folkediplomati Norge som var på Krim i oktober 2018.

Åse Vig Berget - Alle disse reisebrev fra Russland, er de iferd med å danne en genre? Liksom reisebrev på 1700-tallet i opplysningstiden, da det ble ansett som ledd i dannelse å være opplyst, bereist? Vi valgte altså å legge vår dannelsesreise til St Petersburg. Peter den stores by, som han i 1703 grunnla helt vest i det...

Gunnar Nerdrum og Peter Ørebech - Klassekampen Professor Geir Ulsteins kronikk om Krim (Klassekampen lørdag) kalles "enoppklaring". Vi må dessverre konstatere at han mer bidrar til tilsløring av saken....

Eldre publiseringer finner du i ARKIV...